HYTTETOMTER

Marita Aanekre

90 51 00 68
marita@aanekre.no

Jan Erik Rundsveen

91 17 10 34
rundsvee@online.no

PRIS OG KOSTNADER

Hyttetomt fra 850 000,-
+ omkostninger 2,5% dokumentavgift og tinglysningsgebyr 585,- og eventuelt tinglysningsgebyr for bankens pantedokumenter 585,-
Inkludert:
📈40.000 i aksje til Fagerhøy Hytteservice som tilknytter eiendommen til VA/vann&avløp til tomtegrense ⚡️Strøm til tomtegrense
🏘  8300,- tilknytning til Søre-Lia Seterveg.

Tillegg:
Trykkavløpsstasjon til avløpssystemet koster for tiden på ca. 80 000,- (hytteeiers eiendom) Det vil variere fra hytte til hytte, ulike lengder fra eiendomsgrense inn til hytteveggen.

Årlige utgifter:
🚰💩Brukeravgift Vann & Avløp 11 250,- til Fagerhøy Hytteservice
🛻Veiavgift pr.2022 : 2290,- årskort
☃️Fagerhøy Vel i 2023: 1300,- for langrennsløyper, stier og trivselstiltak
🚜Brøyting til hytta: Gjennomsnittlig 4000,- pr hytte (avhengig av vær og hyppighet)
👉Lia Hytte- og bygdeservice v/Stig Løkken.

Kommunale utgifter er for tiden pr.mars 2021
🪣Renovasjon er kategori 3: 1279.70 + mva
💰Eiendomsskatt: 3,8 promille

Avtale/form
Eiendommen selges som den er etter Avhendingsloven paragraf 3-9.

Visning
Avtal gjerne en uforpliktende visning med oss eller våre samarbeidspartnere.

Ligningsverdi
Ligningsverdi må innhentes av kjøper etter innflytting.

Reguleringsplaner i området
Ny reguleringsplan godkjent februar 2018.

Tomter i Tapptjern Hyttefelt

Tomten

Tomteområdet består av selveiertomter og vi samarbeider med noen lokale utbyggere og kan bistå med kontakter dersom dette skulle være ønskelig. Tomteareal: fra 700 m² – 2100 m².
Tomtetype: selveiertomt eller mulighet for å feste noen av tomtene.

Bebyggelse

På hver tomt kan det bare føres opp 1 (en) fritidsbolig,anneks og uthus. Tillatt utnytting på hver tomt er BYA-maks. 160 m2 pr. tomt, hvorav 30 m2 skal avsettes til parkeringsareal på egen tomt. Uthus og anneks kan hver for seg være inntil 30 m2 BRA.
Alle nybygg og tilbygg skal tilpasses tradisjonell byggeskikk på stedet når det gjelder hovedform og materialbruk. Farger skal være mørke. Taktekking skal være mørk og matt,f.eks. torv, naturstein eller tre. Metallplater er ikke tillatt. Taket skal være saltak med takvinkel 22 – 30 grader. Større vindusflater skal deles opp. Trekantvinduer er tillat.
Gesimshøyde over planert terreng maks 3,60 m. Mønehøyde over planert terreng maks 5,30 m.
Mer info på Sør-Frons reguleringsplan av området.

Infrastruktur

Opparbeidet vei, vann, avløp og strøm. Det tillates vinterbrøyting på veier inn til hyttefeltet. Vedlikehold vei, brøyting og andre fellesinteresser bygger på et samarbeid innenfor de enkelte grupper av hytteeiere som bruker de forskjellige veiene i området.

Byggehistorikk

Tomteopparbeidelse med kloakkanlegg, vei og infrastruktur 2010.
Renseanlegg i drift fra 2011.
Utbygging av infrastruktur 2020

Parkering

Parkeringsplasser opparbeides av kjøper på egen tomt.

Begynn hyttedrømmen sammen med oss

Adresse

Tapptjern Hyttefelt

E-post

Telefon

(47) 90 51 00 68